پلی سوربات ۴۰

این ماده محصول کشور مالزی و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

 ابن ماده به شکل مایع ژل مانند به رنگ زرد است.از این ماده زیاد به تنهایی استفاده نمیشود به دلیل عوارض جانبی که دارند. به همین دلیل بیشتر به صورت ترکیبی با  polysorbate 80 برای مواد شیمیایی گیاهی برای لایه ها سلولی انسانی استفاده میشودو یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی می باشد.