ستئارات-۲

این ماده محصول کشور مالزی و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

یک خمیر سفید رنگ است.در مواردی مانند مواد بنزه کردن در خانه استفاده میشود.در رنگ موها ، رنگ ها ، برای تغلیظ ژلها استفاده میشود و برای بهینه کردن سیستم با دیگر امولوسیفایر ها نیز ترکیب میشود. اسم های دیگر این ماده؛ Unicol C2 , Ceteryal Alchohol  میباشدو یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی می باشد. این ماده زیاد کاربردی نیست و باید در محیط های خشک ، خنک و دور از رطوبت و در ظرف های فشرده نگهداری شود.