BIOPOL DH

    • این ماده محصول کشور اسپانیا و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

  • نگهدارنده ای بر مبنای DMDM Hydantoin  که قادر به آزاد سازی فرمالدهید به محیط میشود،اما درصد مصرفی آن در صنایع آرایشی بسیار کمتر از آن است که باعث بروز مشکلات ناشی از فرمالدهید شود.

  • این نگهدارنده به راحتی در آب حل میشود.