نگهدارنده ای فاقد پارابن و کارامد در کنترل انواع باکتری و قارچ که از ترکیب دهیرو استیک اسید و بنزیل الکل ساخته شده است.

قابل استفاده در تمامی محصولات آرایشی وبهداشتی

دوزمصرفی:۰٫۲-۱%

قابل حل در حلال های آلی قطبی، حلالیت کم درآب