موم های گیاهی و حیوانی

موم یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی می باشدکه شبيه  به يک چربي يا روغن است  اما معمولاً سخت تر و با دماي ذوب بالاتري مي باشد  که جهت قوام دادن به کرم ها ودیگر محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده میشود موم مي تواند از حيوانات و گياهان يا منابع معدني گرفته شود يا به صورت مصنوعي ساخته شود.

موم‌های گیاهی از برگ‌ها ، میوه ها و یا مواد ترشح شده از درخت‌ها حاصل می‌شوند و موم های های حیوانی همچون لانولین و موم زنبور عسل از فراورده های حیوانی نشات میگیرد.

دستگاه گوارش انسان و سایر جاندران قادر به تجزیه مولکولهای مم ها نیستند” یعنی پس از تغذیه جذب نمی شود و به همان صورت که تغذیه شده است از بدن دفع می گردد ” اما می تواند به سرعتبه وسیله پوست جذب شود به همین دلیل امروزه آن در ساخت وسایل بهداشتی آرایشی نظیر کرم ها ، پما دها ، ماسک های زیبایی صورت و غیره از اهمیت بسزایی بر خوردار است.