لانولین آنهیدروس

  • این ماده محصول کشور بلژیک و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

-چربی پشم یا لانولین موم زرد رنگی می‌باشد که از غدد چربی پشم حیوانات گرفته می‌شود.

-این موم که یکی از مهمترین پایه روغن ها در مصارف آرایشی و بهداشتی بوده و برای ساخت و ترکیب با انواع کرم های دست و صورت و گاهی پمادهای چشمی مورد استفاده قرار می گیرد.
-یکی از مواد رایج مورد استفاده در ساخت کرم های نرم کننده و حفظ جوانی پوست است.

– از خشک شدن پوست جلوگیری می نماید. وقتی که رطوبت هوا پایین است، آب اندکی را که در لایه های پوست وجود داشته،حفظ می کند.

-از شیارها و چین و چروک‌های ظریف پوست کاسته و یکی از اجزای اصلی کرم‌های ضد چین و چروک پوست است.

-با مصرف مداوم از لانولین، ترکها و شقاقهای پوست تا حدود زیادی بهبود می یابد.

لانولین اتوکسیله

این ماده محصول کشور بلژیک و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

چربی پشم یا لانولین موم زرد رنگی می‌باشد که از غدد چربی پشم حیوانات گرفته می‌شود.
-این موم که یکی از مهمترین […]

موم زنبور عسل

این ماده محصول کشور انگلستان و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

لانولین آنهیدروس

این ماده محصول کشور بلژیک و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

-چربی پشم یا لانولین موم زرد رنگی می‌باشد که از غدد چربی پشم حیوانات گرفته می‌شود.
-این موم که یکی از مهمترین […]