یو وی فیلترها

/یو وی فیلترها

اوکتوکرایلن

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک مایع غلیظ  شفاف زرد است که بوی مشخصی داردو یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی میباشد.قدرت جذب آن ۳۷۰-۳۴۰ (در ۳۴۰nm 1cm  و ۱% متانول)،خلوص آن توسط  GC، ۹۸%،ضریب انکسار در ۲۰ درجه سانتی گراد ۵۷۱/۱-۵۶۱/۱ میباشد […]

فنیل بنزیمیدازول سولفونیک اسید

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر سفید بی بو و یک UV فیلتر آلی  میباشد که عیار آن بزرگتر مساوی ۱۰۲-۹۸% میباشد.
این ماده در آب حل میشود و به فاز آبی امولوسیون W/O قبل از ترکیب شدن با فاز روغنی اضافه میشود و قابل […]

اتیل هگزیل سالیسیلات

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک مایع زرد رنگ غیر شفاف است که بوی شیرینی دارد.وزن مخصوص این ماده در دمای معمولی ۱۰۱۶-۱۰۱۱ و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ۰۱۶/۱-۰۱۱/۱ میباشد. خلوص این ماده توسط GC(Gas Chromatographic) 105-95%،ضریب انکسار در ۲۰درجه سانتی گراد ۵۰۳/۱-۵۰۰/۱ […]

هوموسالات

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یه مایع روغنی شفاف بی رنگ است که میزان جذب آن ۱۷۰-۱۸۰nm ،خلوص توسط GC(Gas Chromatographic) 110-90%،ضریب انکسار آن در ۲۰ درجه سانتی گراد ۵۱۹/۱-۵۱۶/۱ میباشد.
این ماده یک UV-B فیلتر محلول در روغن و روغن های آرایشی است که به […]

اتیل هگزیل تریازون

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر سفید  یا زرد رنگ است که بوی ملایمی دارد.مقدار رطوبت آن توسط روش کارل فیشر ۰٫۵% NMT (Nature Moisture Meter) ، خلوص آن ۱۰۳-۹۸% ،مقدار UV در اتانول آن ۱۶۶۲-۱۵۵۰ ، محدوده ذوب آن ۱۳۱-۱۲۶ درجه سانتی گراد […]

بنزوفنون -۳

این ماده محصول کشور چین و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر کریستالی زرد رنگ است که محلول در روغن میباشد.
این ماده اشعه UV-A و UV-B را جذب میکند و مقاومت بسیار خوبی در برابر کاهش دما دارد.
از این ماده به عنوان ماده افزودنی برا ی جلوگیری از اکسید شدن […]

بنزوفنون-۴

این ماده محصول کشور چین و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر سفید رنگ مایل به زرد است که محلول در آب ، پروپیلن گلایکول ، گلیسیرین و ایزوپروپیل الکل است.
این ماده جذب کننده اشعه های UVA و UVB میباشد و هنگامی که با جذب کننده های UVA محلول در […]

اتیل هگزیل متوکسی سینامات

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک مایع روغنی بی رنگ است که عموما بی بو است و خلوص آن توسط GLC(Gas Liquid Chromatographic) 98% میباشد.بیشترین مقدار اسید آن ۱،ضریب انکسار نور آن ۵۴۸۰/۱-۵۴۲/۱ ،وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد ۰۲۰/۱-۰۰۸/۱ میباشد.میزان Lovibond Color( […]

بوتیل متوکسی دی بنزوئیل متان

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر کریستالی سفید مایل به زرد روشن است.نقطه ذوب آن ۸۶-۸۱ درجه سانتی گراد میباشد.این ماده محلول در آب،استون و متانول داغ،روغن،حلال های چربی دوست مانند Caprylic Triglyceried , Alkyl Benzoate  است. این ماده قبل از امولوسیون سازی به […]