موم زنبور عسل

  • این ماده محصول کشور انگلستان و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

لانولین اتوکسیله

این ماده محصول کشور بلژیک و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

چربی پشم یا لانولین موم زرد رنگی می‌باشد که از غدد چربی پشم حیوانات گرفته می‌شود.
-این موم که یکی از مهمترین […]

موم زنبور عسل

این ماده محصول کشور انگلستان و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

لانولین آنهیدروس

این ماده محصول کشور بلژیک و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.

-چربی پشم یا لانولین موم زرد رنگی می‌باشد که از غدد چربی پشم حیوانات گرفته می‌شود.
-این موم که یکی از مهمترین […]