آلومینیوم کلروهیدرات یک نمک الومینیوم می باشد که در محصولات بهداشتی به عنوان یک ماده ی ضدتعریق قوی و در صنعت به عنوان یک انعقاد کننده در تصفیه آب استفاده می شود.

مکانیزم اثر این ماده به این شکل است که با ایجاد لایه ای ضخیم روی غدد عرق بدن آنها را غیر فعال می کند و مانع از حرکت آنها به سطح پوست می شود. هنگامی که آلومینیوم کلروهیدارات با آب یا عرق بدن ترکیب می شود دیواره ی مولکول آب را ضخیم می کند و مانند یک لایه ی ژل مانند مسیر خروج عرق را مسدود می کند.

آلومینیوم کلروهیدارت به دو شکل مایع و جامد یافت می شود که فرم جامد (پودری ) این ماده دارای خلوص ۱۰۰ % و فرم مایع آن دارای خلوص ۵۰% می باشد.

در محصولات ضد عرق از هردو شکل این ماده استفاده میشود ولی به دلیل امکان رسوب دهی و سفیدک زدن محصول ، بهتر است از فرم مایع این ماده استفاده شود.

دوز مصرفی این ماده در محصولات ضد تعریق  تا ۲۵ % می باشد.