یو وی فیلترها

/یو وی فیلترها

اوکتوکرایلن

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک مایع غلیظ  شفاف زرد است که بوی مشخصی داردو یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی میباشد.قدرت جذب آن 370-340 (در 340nm 1cm  و 1% متانول)،خلوص آن توسط  GC، 98%،ضریب انکسار در 20 درجه سانتی گراد 571/1-561/1 میباشد […]

فنیل بنزیمیدازول سولفونیک اسید

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر سفید بی بو و یک UV فیلتر آلی  میباشد که عیار آن بزرگتر مساوی 102-98% میباشد.
این ماده در آب حل میشود و به فاز آبی امولوسیون W/O قبل از ترکیب شدن با فاز روغنی اضافه میشود و قابل […]

اتیل هگزیل سالیسیلات

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک مایع زرد رنگ غیر شفاف است که بوی شیرینی دارد.وزن مخصوص این ماده در دمای معمولی 1016-1011 و در دمای 25 درجه سانتی گراد 016/1-011/1 میباشد. خلوص این ماده توسط GC(Gas Chromatographic) 105-95%،ضریب انکسار در 20درجه سانتی گراد 503/1-500/1 […]

هوموسالات

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یه مایع روغنی شفاف بی رنگ است که میزان جذب آن 170-180nm ،خلوص توسط GC(Gas Chromatographic) 110-90%،ضریب انکسار آن در 20 درجه سانتی گراد 519/1-516/1 میباشد.
این ماده یک UV-B فیلتر محلول در روغن و روغن های آرایشی است که به […]

اتیل هگزیل تریازون

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر سفید  یا زرد رنگ است که بوی ملایمی دارد.مقدار رطوبت آن توسط روش کارل فیشر 0.5% NMT (Nature Moisture Meter) ، خلوص آن 103-98% ،مقدار UV در اتانول آن 1662-1550 ، محدوده ذوب آن 131-126 درجه سانتی گراد […]

بنزوفنون -3

این ماده محصول کشور چین و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر کریستالی زرد رنگ است که محلول در روغن میباشد.
این ماده اشعه UV-A و UV-B را جذب میکند و مقاومت بسیار خوبی در برابر کاهش دما دارد.
از این ماده به عنوان ماده افزودنی برا ی جلوگیری از اکسید شدن […]

بنزوفنون-4

این ماده محصول کشور چین و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر سفید رنگ مایل به زرد است که محلول در آب ، پروپیلن گلایکول ، گلیسیرین و ایزوپروپیل الکل است.
این ماده جذب کننده اشعه های UVA و UVB میباشد و هنگامی که با جذب کننده های UVA محلول در […]

اتیل هگزیل متوکسی سینامات

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک مایع روغنی بی رنگ است که عموما بی بو است و خلوص آن توسط GLC(Gas Liquid Chromatographic) 98% میباشد.بیشترین مقدار اسید آن 1،ضریب انکسار نور آن 5480/1-542/1 ،وزن مخصوص در دمای 20 درجه سانتی گراد 020/1-008/1 میباشد.میزان Lovibond Color( […]

بوتیل متوکسی دی بنزوئیل متان

این ماده محصول کشور هند و یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع آرایشی بهداشتی میباشد.
این ماده یک پودر کریستالی سفید مایل به زرد روشن است.نقطه ذوب آن 86-81 درجه سانتی گراد میباشد.این ماده محلول در آب،استون و متانول داغ،روغن،حلال های چربی دوست مانند Caprylic Triglyceried , Alkyl Benzoate  است. این ماده قبل از امولوسیون سازی به […]