نرم کننده ها

نرم کننده ها یا امولینت ها یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی می باشند که اغلب مواد چرب و روغنی هستند که از مواد طبیعی هم چون نارگیل ، هسته خرما ، زیتون و .. گرفته میشوند و برای نرم و صاف نمودن سطح پوست مورد استفاده قرار میگیرند.مقصود و هدف اصلی از کاربرد مواد نرم کننده جایگزین نمودن بخشی از چربی های پوست (سرامید ها، کلسترول و مشتقات ان، اسید های چرب، تری گلیسرید ها، استر های استئاریل و …) است که به هر علت میزان آنها در پوست دچار اختلال و کمبود شده است. این مواد زبری پوست را برطرف میکنند و اثر پوشاننده نیز دارند.