آلومینیوم کلروهیدرات یک نمک الومینیوم می باشد که در محصولات بهداشتی به عنوان یک ماده ی ضدتعریق قوی و در صنعت به عنوان یک انعقاد کننده در تصفیه آب استفاده می شود این ماده از آلومینیوم خالص استخراج شده و توسط هیدروکسید آلومینیوم آهن دار خالص سازی می شود ، این فرایند یک واکنش انرژی زاست و گازهای گلخانه ای تولید میکند  .

مکانیزم اثر این ماده به این شکل است که با ایجاد لایه ای ضخیم روی غدد عرق بدن آنها را غیر فعال می کند و مانع از حرکت آنها به سطح پوست می شود و همچنین باعث کاهش جریان تعریق می شود. هنگامی که آلومینیوم کلروهیدارات با آب یا عرق بدن ترکیب می شود دیواره ی مولکول آب را ضخیم می کند و مانند یک لایه ی ژل مانند مسیر خروج عرق را مسدود می کند

آلومینیوم کلروهیدرات با جلوگیری از رشد باکتری ای ک عامل بوی عرق میشود از بوی نامطبوع تعریق جلوگیری میکند

آلومینیوم کلروهیدارت به دو شکل مایع و جامد یافت می شود که فرم جامد (پودری ) این ماده دارای خلوص ۱۰۰ % و فرم مایع آن دارای خلوص ۵۰% می باشد.

در محصولات ضد عرق از هردو شکل این ماده استفاده میشود ولی به دلیل امکان رسوب دهی و سفیدک زدن محصول ، بهتر است از فرم مایع این ماده استفاده شود.

دوز مصرفی این ماده در محصولات ضد تعریق  تا ۲۵ % می باشد.