رنگ های فلزی (Iron Oxide)

این مواد محصول کشور کره و یکی از پر کاربردترین مواد در صنعت آرایشی بهداشتی میباشد.

این مواد رنگ های برپایه ی فلزی هستند که برای بالا بردن خواص پخش شوندگی،نرم کنندگی و ضدآبی آنها را با میکا و تری اتوکسی کاپریلیل سیلان پوشش داده اند.لیست رنگ ها به شرح زیر میباشد :

IOY-OTS (رنگ زرد پوشش داده شده با میکا و تری اتوکسی کاپریلیل سیلان) 

IOR-OTS (رنگ قرمز پوشش داده شده با میکا و تری اتوکسی کاپریلیل سیلان)

IOB-OTS (رنگ آبی پوشش داده شده با میکا و تری اتوکسی کاپریلیل سیلان)

COG-OTS (رنگ سبز پوشش داده شده با تری اتوکسی کاپریلیل سیلان)

UMB-OTS ( رنگ آبی لاجوردی پوشش داده شده با  تری اتوکسی کاپریلیل سیلان)

MGV-OTS (رنگ بنفش پوشش داده شده با تری اتوکسی کاپریلیل سیلان)