کوکونات دی اتانول آمید

کوکونات دی اتانول آمید یک از مهم ترین ترکیبات محصولات آرایشی و بهداشتی میباشد که مایع ویسکوز زرد کمرنگی است که در گروه مواد فعال سطحی غیر یونی قرار دارد. به این معنی که بخش آبگریز این ماده در PH رایج فرآورده های آرایشی و بهداشتی، فاقد بار الکتریکی است.این ماده نقش غلظت دهنده، نرم‌کننده و پایدارکننده را در مایع ظرف‌شویی به عهده دارد و هم چنین نوعی دترجنت نانیونی بوده و خواص نرم‌کنندگی ، امولسیون کنندگی و کف کنندگی دارد کاربرد این ماده در صابون مایع ،شاپوی سر و بدن و مایع دستشویی میباشد.