بتائین

کوکامیدو پروپیل بتائین یکی از مهم ترین ترکیبات محصولات آرایشی و بهداشتی میباشد که  ترکیبی از روغن نارگیل ، الکل و بتائین (در این ترکیب به جای الکل، از آب هم استفاده می شود ) میباشد.

این ماده به عنوان عامل سختی گیر کننده آب برای بهبود کف کنندگی مواد شوینده بکار می رود. این نوع نمک از اسیدهای چرب روغن نارگیل استخراج می شود. بتائین معمولا در چغندر و سایر سبزیجات یافت می شود. این ماده به عنوان قوام آور ، افزایش دهنده کف و نرم کننده و نیز برای امولسیونه کردن استفاده می شود. روغن نارگیل چربی اشباع شده و به حالت نیمه جامد است که از مغز نارگیل استخراح می شود . الکل از تخمیر نشاسته ، قند و یا هر کربو هیدرات دیگرتشکیل می شود .

. استفاده از کوکامیدو پروپیل به علت دارا بودن خواص پاک کنندگی ، قوام دهندگی ،و کف کنندگی ، در شامپوها و نرم کننده ها رایج است.