اسپری فوم

 • طراحی مناسب برای اسپری کردن فوم

 • طراحی جایگاه به شکل ایستاده

 • فقط برای استفاده معکوس

موارد استفاده :

 • محصولات اتومبیلی

 • محصولات مراقبت بچه

 • محصولات مراقبت بدن

 • محصولات مراقبت مو و حالت دهنده های مو

 • محصولات صنعتی

 • محصولات بهداشت دهان

 • محصولات مراقبت حیوانات خانگی

 • پاک کننده های شخصی

 • محصولات اصلاح