اسپری ورن

این درپوش برای محصولات فومی ، ژل و محصولا مراقبت شخصی و کاربردهای آرایشی مناسب است.

این محصول برای بسته بندی های کوچک ، متوسط و مسافرتی کناسب است.

این محصول به دلیل داشتن جایگاه انگشت مناسب ؛ به راحتی قابل استفاده است.

از این محصول برای محصولاتی مانند ژل ها به همراه درپوش استفاده میشود.

موارد استفاده :

  • محصولات مراقبت بدن

  • محصولات پاک کننده های شخصی

  • محصولات مراقبت پوستی

  • محصولات ضدآفتاب