والف فیمیل

بیشترین گستره استفاده از این والف برای رنگ و محصولات مراقبت خانه میباشد.

دز این والف لوله اوریفیس به اسپری وصل شده است.با تغییر دادن اسپری کننده میتوان شرایط اسپری شدن محصول را تغییر داد.

استفاده از این والف برای محصولاتی مانند رنگها که ممکن است باعث گرفتگی حفره اسپری شوند مناسب است ؛ چون این والف به راحتی تمیز میشود و میتوان آنرا به راحتی جابه جا کرد.

این والف قابلیت پر شدن سریع را به همراه والف فشار بالا دارد.

موارد استفاده :

  • حشره کش ها

  • رنگها

  • محصولات مراقبت حیوانات خانگی

  • محصولات ضدآفتاب