اسپری ران اووی

  • دارای عملکرد دوگانه

  • قابل استفاده هم به صورت عمودی و هم با کمک ماشه

  • استفاده آسان

  • دارای قفل مصرف

  • درای دو رنگ متفاوت برا ی بسته بندی های مختلف

موارد استفاده :

  • خوشبوکننده های هوا

  • محصولات مراقبت بدن

  • حشره کش ها

  • محصولات ضدآفتاب

  • محصولات مراقبت سطح