موجودی انبار – تاریخ به روز رسانی 1398/07/24


ویتامین ها

نگهدارنده ها

مواد فعال و تثبیت کننده ها

امولسیفایر و امولینت

موم ها و وکس ها

مواد فعال

ویتامین E

پروپیل پارابن

 

 

آلومینیوم کلروهیدرات 50%

 

PCA  سدیم

لانولین

پیروکتون الامین

 

دکسپانتنول (B5)

 

متیل پارابن

PEG 40 Hydrogenated Castor Oil

گلیسیریل مونواستئارات 40 (GMS40)

شی باتر

 

نیاسین آمید(B3)

 فنوکسی اتانول

 

 کاپریلیک کاپریک تری گلیسیرید

 

 

ویتامین A

 ایزوتیازولینون