موجودی انبار – تاریخ به روز رسانی 1399/04/17


ویتامین ها

نگهدارنده ها

مواد فعال و تثبیت کننده ها

امولسیفایر و امولینت

موم ها و وکس ها

سایر مواد

ویتامین E

پروپیل پارابن

 

 

آلومینیوم کلروهیدرات 50%

 

PCA  سدیم

لانولین

پیروکتون الامین

 

دکسپانتنول (B5)

 

متیل پارابن

PEG 40 Hydrogenated Castor Oil

گلیسیریل مونواستئارات 40 (GMS40)

موم زنبور عسل (بیزوکس)

 هیدروکسی اتیل سلولز

نیاسین آمید(B3)

 فنوکسی اتانول

 

 کاپریلیک کاپریک تری گلیسیرید

 

 بنزوفنون 4

ویتامین A

 ایزوتیازولینون

 

 

 

 روغن بادام شیرین