والف رگلاتور

این والف به شکل عمودی روی ظرف قرار گرفته و قابل تنظیم است؛ همچنین میتواند غلظت مشخصی از محصول را اسپری کند که برای خوشبوکننده های هوا و اسپری های تنفسی استفاده میشود.

موارد استفاده :

  • خوشبو کننده های هوا

  • محصولات مراقبت دهان