اسپری ژل

  • مناسب برای اسپری کردن ژل

  • طراحی ارگونومی و مناسب محصولات آرایشی

موارد استفاده :

  • محصولات بهداشت دهان

  • محصولات بعد از اصلاح